Russia Powered by Trendolizer

Fridays for Future - en av många stakeholders | Rebecca Weidmo Uvell

Trending story found on uvell.se
Fridays for Future - en av många stakeholders | Rebecca Weidmo Uvell
Det är löjligt tröttsamt att behöva upprepa sig hela tiden. Men eftersom det inte finns relevant kritik mot mina inlägg hittar folk på och därför får man upprepa sig. Mitt intresse för klimatstrejker och ledargestalten med flätor handlar ingenting alls om henne utan om vilka som tjänar på det och varför.  “Fridays for future” är inte ett svenskt varumärke Thunberg till trots utan ett tyskt.  Tyskland har sedan länge en av EU:s starkaste och mest dominanta miljörörelser, det finns många stora organisationer och de är välorganiserade. Tyska Campact har till exempel finansierat den av vissa LO-fackförbund finansierade kampanjen mot frihandelsavtalet...
[Source: uvell.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments