Russia Powered by Trendolizer

Putin: Dok sam ja na vlasti neće biti istospolnih brakova | Kamenjar

Trending story found on kamenjar.com
Putin: Dok sam ja na vlasti neće biti istospolnih brakova | Kamenjar
Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je poručio kako Rusija neće legalizirati istospolne brakove dok god je on na vlasti.
[Source: kamenjar.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments